Sempozyum Onursal Başkanı

 • Prof. Dr. Adem KORKMAZ - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü


Sempozyum Başkanı

 • Prof. Dr. Durmuş ACAR


Sempozyum Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Hüseyin DALGAR
 • Prof. Dr. Ömer TEKŞEN
 • Doç. Dr. Osman AKIN
 • Doç. Dr. İsmail ÇELİK
 • Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT
 • Doç. Dr. Osman TUĞAY
 • Doç. Dr. Ali APALI
 • Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİTLİSLİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Namıka BOYACIOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nilüfer KARATAŞ ARACI
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakkı KIYMIK
 • Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖĞÜNÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Arife ÖZDEMİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YILMAZ
 • Öğr. Gör. Dr. Hakan KIRBAŞ
 • Öğr. Gör. Nagihan ALBENİ
 • Öğr. Gör. Hakan ALPAYDIN
 • Öğr. Gör. Behiç ÇETİN
 • Öğr. Gör. Semra DEMİR GÜLBAHAR
 • Öğr. Gör. Kubilay YANIK
 • Arş. Gör. Mustafa ÇELİK
 • Arş. Gör. Hidayet GÜNEŞ
 • Arş. Gör. Harun KAYA
 • Arş. Gör. Ahmet Furkan SAK
 • Arş. Gör. Süleyman ŞEN
 • Arş. Gör. Faruk TEMEL
 • Arş. Gör. Fatih TOPÇUOĞLU
 • Arş. Gör. Gizem VERGİLİ


Sempozyum Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Vural AKARÇAY
 • Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
 • Prof. Dr. Rafet AKTAŞ
 • Prof. Dr. Ali ALAGÖZ
 • Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA
 • Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
 • Prof. Dr. Osman BAYRİ
 • Prof. Dr. İsmail BEKÇİ
 • Prof. Dr. Haluk BENGÜ
 • Prof. Dr. Ercan BEYAZITLI
 • Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA
 • Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN
 • Prof. Dr. Nuran CÖMERT
 • Prof. Dr. Volkan DEMİR
 • Prof. Dr. Ali DERAN
 • Prof. Dr. Engin DİNÇ
 • Prof. Dr. Zeki DOĞAN
 • Prof. Dr. Adnan DÖNMEZ
 • Prof. Dr. Orhan ELMACI
 • Prof. Dr. Ülkü ERGUN
 • Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ
 • Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN
 • Prof. Dr. Ayşe Ümit GÖKDENİZ
 • Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU
 • Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
 • Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ
 • Prof. Dr. Batuhan GÜVEMLİ
 • Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
 • Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU
 • Prof. Dr. Cemal İBİŞ
 • Prof. Dr. Şeref KALAYCI
 • Prof. Dr. Semra KARACAER
 • Prof. Dr. Selahattin KARAPINAR
 • Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU
 • Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU
 • Prof. Dr. Hasan KAVAL
 • Prof. Dr. Ganite KURT
 • Prof. Dr. Ömer LALİK
 • Prof. Dr. Beyhan MARŞAP
 • Prof. Dr. F. N. Can ŞIMGA MUĞAN
 • Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ
 • Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN
 • Prof. Dr. Recep PEKDEMİR
 • Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
 • Prof. Dr. Şakir SAKARYA
 • Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
 • Prof. Dr. Münir ŞAKRAK
 • Prof. Dr. Recep ŞENER
 • Prof. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ
 • Prof. Dr. Nilüfer TETİK
 • Prof. Dr. Hayrettin USUL
 • Prof. Dr. Süleyman UYAR
 • Prof. Dr. Şaban UZAY
 • Prof. Dr. Serap Sebahat YANIK
 • Prof. Dr. Fatih YILMAZ
 • Prof. Dr. Ahmet Göksel YÜCEL
 • Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ


Sempozyum Sekreteryası

 • Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN nazligulgulcan@mehmetakif.edu.tr - 0 538 309 19 23
 • Arş. Gör. Gizem VERGİLİ gizemvergili@mehmetakif.edu.tr - 0 539 649 96 63
 • Arş. Gör. Faruk TEMEL ftemel@mehmetakif.edu.tr - 0 538 257 15 06